CPPPaP Kysucké Nové Mesto

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Komenského 2740, 02401 Kysucké Nové Mesto
E-Mail: pppknm@stonline.sk
Telefón: 041/4212176
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 37901273
037812581
Základná škola Horný Vadičov, Horný Vadičov 277 
041 / 4229255 
Detail
037813005
Základná škola Kysucké Nové Mesto, Clementisova ulica č. 616 
041/ 4213 319 
Detail
037812505
Základná škola Kysucké Nové Mesto, Dolinský potok č. 1114 
041/ 4212 556 
Detail
036142654
Základná škola Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 845/17 
041 / 4212331 
Detail
037812521
Základná škola Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 208 
041/ 4231 493; 041/ 4231 159 
Detail
00314102
Základná škola Lodno, Lodno 67 
041/ 4231 756 
Detail
037812548
Základná škola Nesluša, Nesluša 837 
041/ 4281 124 
Detail
037812068
Základná škola Ochodnica, Horná 19 
041/ 4233 166 
Detail
037812777
Základná škola Radoľa, Pod Mokrým 326 
041/ 4212 443 
Detail
037812190
Základná škola Rudina, Rudina 443 
041/ 4214 524  
Detail
036134171
Špeciálna základná škola Kysucké Nové Mesto, Lipová 622 
041 / 4212072 
Detail
037812785
Základná škola s MŠ Povina, Povina 323 
041/ 4211 451 
Detail
037812483
Základná škola s MŠ Rudinská, Rudinská 115 
041 / 4241203 
Detail
042220939
Základná škola s MŠ Snežnica, Snežnica 218 
041/ 4224 139  
Detail
fotka
Mgr. Viktória Baltovičová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Kysucké Nové Mesto, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Katarína Chmeliarová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Kysucké Nové Mesto
fotka
Mgr. Anna Kaprálová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Kysucké Nové Mesto
fotka
Mgr. Rozália Kopásková
Psychológ
CPPPaP Kysucké Nové Mesto
fotka
Mgr. Ondrej Maťko
Psychológ
CPPPaP Kysucké Nové Mesto
fotka
Mgr. Alena Žabková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Kysucké Nové Mesto
fotka
Dana Dolinayová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Kysucké Nové Mesto