Základná škola s MŠ Hriňová, Krivec 1355

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Krivec 1355, 96205 Hriňová
WWW:
E-Mail:  MariaPaucova@azet.sk
Telefón: 045/5497416 , 0915 820142
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831291
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Kamenská
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Hriňová, Krivec 1355
fotka
Mgr. Mária Paučová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Hriňová, Krivec 1355