CPPPaP Levoča

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
E-Mail: cpppple@mail.t-com.sk; zoliver62@gmail.com
Telefón: 053/45 11 968
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945068
042344760
Súkromná základná škola Levoča, ul. J. Francisciho č. 11 
053 / 0911711444 
Detail
710063229
Základná škola Granč - Petrovce, Školská 38/3 
053 / 4596237 
Detail
037785834
Základná škola Levoča, Gašpara Haina 37 
0911615881 
Detail
037791851
Základná škola Levoča, Jána Francisciho 11 
053 / 4512515, 4512725 
Detail
037873792
Základná škola Levoča, Nám. Štefana Kluberta 10 
053/4511928, 0911389148  
Detail
037873865
Základná škola Nižné Repaše, Nižné Repaše 107 
0908 577 394, 0911916789 
Detail
037873814
Základná škola Spišské Podhradie, Palešovo námestie 9 
0534541172, 0948 900 287 
Detail
037873831
Základná škola Spišské Podhradie, Školská 3 
053/4541171 
Detail
037873920
Základná škola Spišský Štvrtok, Školská 255/6 
053 45 98 224 kl. 14 
Detail
797000057
Súkromná ŠZŠ Spišský Hrhov, Komenského 2 
053 / 0907931192, 0910731732 
Detail
17070449
Špec. základná škola Levoča, Fraňa Kráľa 3 
053 / 451 24 38 
Detail
42090199
Spoj. škola i. -ZŠzrpi. Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2 
053/4512395, 053/4514795 
Detail
710229313
Spojená škola i.-ZŠ pre žiakov s NKS Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2 
053 / 4512395 
Detail
710158130
SŠ i. J. Vojtaššáka-ŠZŠ internátna Levoča, Kláštorská 24/a 
053 / 4512334 
Detail
710227965
SŠ i. J. Vojtaššáka-ZŠ pre žiakov NKS Levoča, Kláštorská 24/a 
053 / 4514404 
Detail
710227973
SŠ i. J. Vojtaššáka-ZŠ pre žiakov s autizmom Levoča, Kláštorská 24/a 
053 / 4514404 
Detail
710227957
SŠ i. J. Vojtaššáka-ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Levoča, Kláštorská 24/a 
053 / 4514404 
Detail
042090598
SŠ i. J. Vojtaššáka-ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Levoča, Kláštorská 24/a 
053 / 4512334 
Detail
710151830
SŠ i. J. Vojtaššáka-ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím Levoča, Nám. Štefana Kluberta 2 
053 / 4512395 
Detail
037942697
Základná škola s MŠ Bijacovce, Bijacovce 5 
053 / 4599100 
Detail
fotka
Mgr. Katarína Halkovičová
Psychológ
CPPPaP Levoča
fotka
Mgr. Karol Kristev
Psychológ
CPPPaP Levoča
fotka
PaedDr. Alena Leščáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Levoča
fotka
Mgr. Simona Vašíčková
Psychológ
CPPPaP Levoča
fotka
Mgr. Zoltán Vereš
Psychológ
CPPPaP Levoča
fotka
Mgr. Katarína Vozárová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Levoča
fotka
Ing Mária Wantrubová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Levoča
fotka
Mgr Andrea Koristeková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Levoča