CPPPaP Liptovský Mikuláš

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Okoličianska 333, 03104 Liptovský Mikuláš
E-Mail: ppplm@stonline.sk
Telefón: 044/5525021
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 31934625
037810375
Základná škola Bobrovec, Bobrovec 490 
044/ 5596 688  
Detail
037813455
Základná škola Liptovská Sielnica, Kvačany 227 
044/ 5597 308  
Detail
037810456
Základná škola Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863 
044 / 5520 174 
Detail
037810430
Základná škola Liptovský Mikuláš, Okoličianska 404 
044/ 5520 825 
Detail
037810472
Základná škola Liptovský Mikuláš, Ul. čs. brigády 4 
044 / 5522158 
Detail
037810421
Základná škola Liptovský Mikuláš, Žiarska 679/13 
044/ 5533 973; 911 974 744 
Detail
037810596
Základná škola Východná, Školská 790 
044/ 5295 203; 044/ 5280 686  
Detail
17060079
ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš, J. Janošku 11 
044/ 5514 522; 044/ 5623 480 
Detail
037810448
ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej Liptovský Mikuláš, Nábrežie 4. apríla 1936/23 
044/ 5524 989 
Detail
710202172
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Partizánska Ľupča, Železnô 5 
044 / 5523735 
Detail
710202164
Spojená škola-ZŠ s MŠ pri ZZ Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25 
044 / 5541753 
Detail
42224233
Špec. základná škola i. Liptovský Ján, Kúpeľná 97 
044/5263240 
Detail
036134198
Špeciálna základná škola Liptovský Hrádok, Hradná 336 
044 / 5222532 
Detail
00163121
ZŠi pre žiakov s naruš. Jamník, Jamník 42 
044/5222458 
Detail
710175280
Evanjelická spojená škola - Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku Liptovský Mikuláš, Komenského 10 
044/ 5514 073 
Detail
37982559
Spojená škola Liptovský Mikuláš, J. Rumana 6 
044/5523735 
Detail
037814109
Základná škola s MŠ Dúbrava, Dúbrava 464 
044/ 5593 245  
Detail
42388139
Základná škola s MŠ Hybe, Hybe 691 
044/ 5296 126  
Detail
37810588
Základná škola s MŠ Liptovská Kokava, Liptovská Kokava 391 
044/5297141 
Detail
037910477
Základná škola s MŠ Liptovský Hrádok, Hradná 342 
044 / 5222649 
Detail
fotka
PhDr. Vanda Adamkovičová
Psychológ
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Tatiana Cedzová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Liptovský Mikuláš, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Ivana Frajtová
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Ľubomír Harinek
Psychológ
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
PaedDr. Soňa Hlavajová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
PhDr. Alena Hučíková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
PhDr. Andrea Lukáčová
Psychológ
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Slovík Rastislav
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Mária Vodáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Lenka Dziaková
Multiplikátor vzdelávania, Psychológ
IKT multiplikátori vzdelávania, CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Mgr. Monika Nedelková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Liptovský Mikuláš, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Patrícia Nedelev
Psychológ
CPPPaP Liptovský Mikuláš
fotka
Janka Glutová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Liptovský Mikuláš