Základná škola s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Chlebnice 134, 02755 Chlebnice
WWW:
E-Mail: zschlebnice@gmail.com
Telefón: 043/ 5894 362; 043/ 5823 959
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037808770
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Daniela Sojčáková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134
fotka
Mgr. Mária Kantárová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134
fotka
Mgr. Monika Oklapková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134