CPPPaP Lučenec

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Martina Rázusa 25, 984 01 Lučenec
E-Mail: ppplc@stonline.sk
Telefón: 047/ 433 23 00
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37950436
037894323
CZŠ sv. J. Bosca Lučenec, T. G. Masaryka 9 
047/4333787 
Detail
045024057
Súkromná základná škola Lučenec, Gemerská cesta 1 
0907/716412 
Detail
710058942
Základná škola Mýtna, Mýtna 67 
047/4397192 
Detail
037888480
Základná škola Divín, Lúčna 8 
047/4397315 
Detail
037828843
Základná škola Fiľakovo, Farská lúka 64/A 
047 /43 81 808 
Detail
037828860
Základná škola Fiľakovo, Školská 1 
047/4381895 
Detail
037833987
Základná škola L.N. Lučenec, Rúbanisko II 3079 
047 /43 33 793 
Detail
037832867
Základná škola Lovinobaňa, Školská ulica č. 9 
047/4396120 
Detail
037833961
Základná škola Lučenec, Haličská cesta 1493/7 
047 4333 791, 0911170043 
Detail
037833995
Základná škola Lučenec, Ulica Vajanského 2844/47 
047/4512691  
Detail
035991593
Základná škola M.R.Š. Lučenec, Haličská cesta 1191/8 
047/4333648 
Detail
035991364
Základná škola Málinec, Málinec 86 
047/4111202 
Detail
037831534
Základná škola Poltár, Slobody 2 
047/41 11 003  
Detail
037831593
Základná škola Poltár, Ul. školská 3 
047/4222315 
Detail
037828851
Základná škola s VJM Fiľakovo, Farská lúka 64/B 
047 / 4381065 
Detail
037828878
Základná škola s VJM Fiľakovo, Mládežnícka 7 
047/4381924 
Detail
710048629
Základná škola s VJM Veľké Dravce, Veľké Dravce 220 
047 / 4373115 
Detail
35984422
Špec.základná škola Lučenec, Zvolenská cesta 59 
0910/941702 
Detail
017067880
Špeciálna základná škola i. Fiľakovo, Viničná 12 
047 / 4381771 
Detail
035985186
Špeciálna základná škola Poltár, Železničná 6 
047 / 4223371 
Detail
fotka
PhDr. Judita Ágoštonová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Lučenec
fotka
Mgr. Michal Bartko
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Lučenec, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Stela Dulovicsová
Psychológ
CPPPaP Lučenec
fotka
Mgr. Ivica Ferancová
Psychológ
CPPPaP Lučenec
fotka
PhDr. Zdenka Obrtalová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Lučenec
fotka
PhDr. Darina Krupová
Psychológ
CPPPaP Lučenec
fotka
Mgr. Róbert Murgaš
Psychológ
CPPPaP Lučenec
fotka
Mgr. Miroslava Nemčeková
Psychológ
CPPPaP Lučenec
fotka
Mgr. Marian Slanina
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Lučenec
fotka
Mgr. Michaela Zubčeková Tatárová
Psychológ
CPPPaP Lučenec
fotka
PhDr. Dagmar Žingorová
Psychológ
CPPPaP Lučenec
fotka
Mgr. Margaréta Chrienová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Lučenec
fotka
Katarína Kropáčová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Lučenec