Základná škola s MŠ Istebné, Ul. Školská č. 143

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Ul. Školská č. 143, 02753 Istebné
WWW:
E-Mail: riaditelzs@istebne.sk
Telefón: 043/ 5891 255
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037810693
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Vojteková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Istebné, Ul. Školská č. 143
fotka
Mgr. Nadežda Krónerová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Istebné, Ul. Školská č. 143