Základná škola Jablonica, Školská 1

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 1, 90632 Jablonica
WWW:
E-Mail: zvittekova@gmail.com
Telefón: 346583613
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037836994
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Čapková
Výchovný poradca
Základná škola Jablonica, Školská 1
fotka
Mgr. Zuzana Vitteková
Riaditeľ
Základná škola Jablonica, Školská 1