Základná škola Jarovnice, Jarovnice 192

Typ: Základná škola
Adresa: Jarovnice 192, 08263 Jarovnice
WWW:
E-Mail: riaditel@zs1jarovnice.edu.sk
Telefón: 051/459 4219
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 036158119
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dušan Cuker
Výchovný poradca
Základná škola Jarovnice, Jarovnice 192
fotka
Mgr. Jozef Bugna
Riaditeľ
Základná škola Jarovnice, Jarovnice 192