Špec. základná škola Jarovnice, Jarovnice 96

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Jarovnice 96, 08263 Jarovnice
WWW:
E-Mail: szsjarovnice@gmail.com
Telefón: 051/459 42 84
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 17070422
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anna Mišková
Výchovný poradca
Špec. základná škola Jarovnice, Jarovnice 96
fotka
Mgr. Erik Dlugoš
Riaditeľ
Špec. základná škola Jarovnice, Jarovnice 96