CPPPaP Martin

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Ul. Kollárova 49, 03601 Martin
E-Mail: cpppapmartin@gaya.sk
Telefón: 043/4302021
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 00516970
037902385
Evanjelická základná škola Martin, M.R.Štefánika 17 
905517181 
Detail
42213231
Súkromná základná škola Martin, Ul. Š. Furdeka 
0903897091 
Detail
037900862
Súkromná ZŠ BELL AMOS Martin, Východná 18 
043 / 4221605 
Detail
037975811
Súkromná ZŠ Tomáša Zanovita Martin, Východná 18 
043 / 4306836 
Detail
037811711
Základná škola Alexandra Dubčeka Martin, Ul. budovateľov 9 
911951144 
Detail
037812033
Základná škola Belá-Dulice, Belá - Dulice 84 
043/ 4297 281 
Detail
037811886
Základná škola Benice, Benice 96 
043/ 4294 128 
Detail
037811941
Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom, Gymnaziálna 197 
043/ 4933 121 
Detail
037811681
Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, Čachovský rad 34 
043 / 4284119 
Detail
037811151
Základná škola Horná Štubňa, Horná Štubňa 494 
043/ 4927 088  
Detail
037811169
Základná škola Jána Kollára Mošovce, Kollárovo námestie 33 
043/ 4944 232, 910 944 232 
Detail
037812106
Základná škola Košťany nad Turcom, Ostrovná 1 
043 / 4388174 
Detail
037812041
Základná škola Krpeľany, Školská 1 
043/ 4295 139 
Detail
037811801
Základná škola Martin, Aurela Stodolu 60 
043/ 4276 850  
Detail
037811860
Základná škola Martin, Jahodnícka 1 
043 / 4134488 
Detail
037811924
Základná škola Martin, P. Mudroňa 3 
043 / 4230059 
Detail
037811878
Základná škola Martin, Ulica Jozefa Kronera 25 
043/ 4302 318; 911 971 954 
Detail
037813251
Základná škola Slovenské Pravno, Slovenské Pravno 45 
043/ 4962 138  
Detail
037812157
Základná škola Slovenského národného povstania Sučany, Partizánska 13 
043/ 4271 273  
Detail
037811983
Základná škola Turany, Komenského 10 
043 / 4292588 
Detail
fotka
Mgr. Katarína Graňáková
Psychológ
CPPPaP Martin
fotka
Mgr. Jarmila Hlavatá
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Martin
fotka
PhDr. Ingrid Ivaničová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Martin
fotka
PhDr. Nora Lepejová
Psychológ
CPPPaP Martin
fotka
Mgr. Jana Olíková
Psychológ
CPPPaP Martin
fotka
Mgr. Mária Vitková
Psychológ
CPPPaP Martin
fotka
Mgr. Monika Vráblová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Martin
fotka
Mgr. Adriana Žlebeková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Martin
fotka
Mgr. Roland Csicsay
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Martin, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Viera Michalková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Martin