Základná škola s MŠ Kamienka, Kamienka 113

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Kamienka 113, 065 32 Kamienka
WWW:
E-Mail: gregova99@gmail.com
Telefón: 052/4283521
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stará Ľubovňa
IČO: 37872877
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Viera Krajňáková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Kamienka, Kamienka 113
fotka
PaedDr. Oľga Gregová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Kamienka, Kamienka 113