Základná škola Klokočov, Ústredie 976

Typ: Základná škola
Adresa: Ústredie 976, 02322 Klokočov
WWW:
E-Mail: riaditelzs@klokocov.sk
Telefón: 911 650 235 
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812289
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Monika Kasáková
Výchovný poradca
Základná škola Klokočov, Ústredie 976
fotka
Ing. Jarmila Krišťáková
Riaditeľ
Základná škola Klokočov, Ústredie 976