CPPPaP Nitra

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Jozefa Vuruma č.2, 94901 Nitra
E-Mail: centrum@cpppap.sk, riaditel@cpppap.sk
Telefón: 037/6554245 - 6
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 36097551
42335884
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6 
0905/480585 
Detail
042202418
Súkromná ZŠ M. Gažíka Nitra, Pri Kaštieli 1 
037 / 0905730602 
Detail
037865528
Základná škola Báb, Báb 225 
037 / 6588234 
Detail
037865421
Základná škola Branč, Nitrianska 98 
037/6565129 
Detail
037865382
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197 
037/7888406 
Detail
037865391
Základná škola Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085 
037/7888414 
Detail
037865536
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300 
037 / 6586169, 6564317 
Detail
037865561
Základná škola Klasov, Klasov 20 
037/7883016 
Detail
037865340
Základná škola Lehota, Lehota 144 
037 / 6553144 
Detail
037861280
Základná škola Mojmírovce, Školská 897/8 
037/7797723 037/7798105 0911/961 525 
Detail
037861352
Základná škola Nitra, Beethovenova 1 
037/6511186  037/6511127 
Detail
037965859
Základná škola Nitra, Benkova 34 
037/7731016 037/6423906 
Detail
037865625
Základná škola Nitra, Cabajská 2 
037/7720040 0902738538 037/7720802 0911287133 
Detail
037861310
Základná škola Nitra, Fatranská 14 
037 / 6586046, 0915704313 
Detail
037865412
Základná škola Nitra, Krčméryho 2 
037 / 7720679, 7728381 
Detail
037866737
Základná škola Nitra, Na Hôrke 30 
037/7732964 
Detail
037861336
Základná škola Nitra, Nábrežie mládeže 5 
037/6554538  
Detail
037865595
Základná škola Nitra, Ščasného 22 
037/6562145 
Detail
037861301
Základná škola Nitra, Škultétyho 1 
037/6518946 
Detail
037865307
Základná škola Nitra, Topoľová 8 
037/6410031 
Detail
fotka
Mgr. Galina Barátová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Eva Bíla
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Jana Páleníková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nitra, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Iveta Borošová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Jana Ellerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nitra
fotka
PhDr. Zuzana Hlaváčová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Alexandra Kalinová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nitra, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Mária Košovanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Jana Majerčíková
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Eva Makyšová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
PhDr. Magdaléna Ožvaldová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Mária Pauličková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Miriam Sonlajtnerová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
PhDr. Zuzana Sonlajtnerová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Veronika Tyrolová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Jana Vargová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Jana Volentierová
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mgr. Denisa Voleková
Psychológ
CPPPaP Nitra
fotka
Mirka Bírová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nitra