CZŠ Marianum Komárno, Biskupa Királyho 30

Typ: Základná škola
Adresa: Biskupa Királyho 30, 94501 Komárno
WWW:
E-Mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk
Telefón: 035/7730397
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Komárno
IČO: 710178220
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Róbert Madarász
Riaditeľ
CZŠ Marianum Komárno, Biskupa Királyho 30
fotka
Mgr. Edita Foldesová
Výchovný poradca
CZŠ Marianum Komárno, Biskupa Királyho 30