CPPPaP Nové Mesto nad Váhom

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Športová 40, 91501 Nové Mesto nad Váhom
E-Mail: ppp_nmv@stonline.sk
Telefón:
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42150337
036125385
Základ. škola A.Rudnaya Považany, Považany 216 
327797228 
Detail
036125563
Základná škola Lúka, Lúka 135 
337785221 
Detail
031202667
Základná škola Nové Mesto nad Váhom, Kpt. Nálepku 855 
327461812 
Detail
036125148
Základná škola Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 1374 
327715417 
Detail
031202675
Základná škola Nové Mesto nad Váhom, Tematínska 2092 
327406513 
Detail
036125121
Základná škola Stará Turá, Hurbanova 128/25 
327763639 
Detail
036125458
ZŠ 4. sednice Tatrína Čachtice, Pionierska 351 
327787109 
Detail
34058877
Špeciálna základ. škola Nové Mesto nad Váhom, J. Kollára 3 
032/7712743 
Detail
017643066
Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ Nové Mesto nad Váhom, Klčové 87 
327712492 
Detail
036125130
Spojená škola - ZŠ s MŠ Moravské Lieskové, Moravské Lieskové 252 
327792111 
Detail
037914821
Základná škola s MŠ Častkovce, Častkovce 157 
032 / 7794195 
Detail
036125440
Základná škola s MŠ Horná Streda, Horná Streda 391 
327773175 
Detail
042025737
Základná škola s MŠ Kálnica, Kálnica 385 
032 / 7798836, 0915740718 
Detail
036125288
Základná škola s MŠ Kočovce, Kočovce 380 
327798120 
Detail
036125377
Základná škola s MŠ Nová Bošáca, Nová Bošáca 76 
327780160 
Detail
036125431
Základná škola s MŠ Podolie, Hlavná 804 
327408412 
Detail
036125296
ZŠ s MŠ J.M.Hurbana Beckov, Beckov 410 
327777120 
Detail
036125300
ZŠ s MŠ Jána Hollého Pobedim, Pobedim 433 
327794179 
Detail
036125083
ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca, Bošáca 396 
327781210 
Detail
036125105
ZŠ s MŠ Samuela Štúra Lubina, Lubina 1 
327778406 
Detail
fotka
Mgr. Lucia Ďurdíková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Jana Klbíková
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
fotka
Mgr. Jana Lesajová
Psychológ
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
fotka
Mgr. Andrea Moravčíková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
fotka
Mgr. Jana Vaňová
Psychológ
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
fotka
Mgr. Lenka Matiašová
Psychológ
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
fotka
Mgr. Erika Zlatošová
Psychológ
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom
fotka
Mgr. Paulína Cséplöová
Psychológ
CPPPaP Nové Mesto nad Váhom