Základná škola Korňa, Ústredie 533

Typ: Základná škola
Adresa: Ústredie 533, 02321 Korňa
WWW:
E-Mail: zskorna@stonline.sk
Telefón: 041/ 4353 220
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Čadca
IČO: 037812726
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marcela Padyšáková
Výchovný poradca
Základná škola Korňa, Ústredie 533
fotka
Mgr. Jaroslava Srníčková
Riaditeľ
Základná škola Korňa, Ústredie 533