CPPPaP Nové Zámky

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Turecká 35, 94001 Nové Zámky
WWW:
E-Mail: pppnz@stonline.sk
Telefón: 035/6400143
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Nitra
IČO: 42121400
42210429
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky, Andovská ulica č. 4 
035/ 6428 500 
Detail
31825702
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Šurany, Námestie Hrdinov 6 
035/ 6500 950 
Detail
031825231
Cirkevná ZŠ A.Bernoláka Nové Zámky, Andovská 4 
035 / 6428500, 6528500 
Detail
037860836
Základná škola A. Majthényiho s VJM Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 13 
035 / 6484 751, 903 735 381 
Detail
037860828
Základná škola Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 14 
356484757 
Detail
036110752
Základná škola G. Czuczora s VJM Nové Zámky - Érsekújvár, G. Czuczora 10 
035 / 6401942, 6400260 
Detail
037860801
Základná škola Gbelce, J. Stampayho 928/76 
036/ 7592 440, 905 712 806  
Detail
037860976
Základná škola J.A.Komenského Tvrdošovce, Nová cesta 9 
035/ 6492 512 
Detail
037864092
Základná škola Jánosa Endrődyho Mužla, Mužla 491 
036/ 7583 104 
Detail
037861018
Základná škola Lipová, Lipová 183 
035/ 6572 128 
Detail
037863967
Základná škola Mojzesovo, Mojzesovo 505 
035 / 6578001 
Detail
037860925
Základná škola Nové Zámky, Devínska ul. 12 
035/ 6402 345 
Detail
037860992
Základná škola Nové Zámky, Gábora Bethlena č. 41 
035/ 6913 312 
Detail
036110728
Základná škola Nové Zámky, Hradná 22 
035/ 6416 057 
Detail
037860933
Základná škola Nové Zámky, Mostná 3 
035/ 6420 771  
Detail
036106011
Základná škola Nové Zámky, Nábrežná 95 
035/ 6410 528 
Detail
037860950
Základná škola s VJM Strekov - Kürt, Strekov 876 
035 / 6497138 
Detail
037864050
Základná škola Sándora Petőfiho s VJM Kamenín, Kamenín 494 
036/ 7596 106, 917 505 770 
Detail
037860810
Základná škola Semerovo, Semerovo 110 
035/ 6450 050 
Detail
037863975
Základná škola Svodín, Školská 2 
036/ 7594 121 
Detail
fotka
PhDr. Anna Dufeková
Psychológ
CPPPaP Nové Zámky
fotka
PhDr. Zuzana Kajanová
Psychológ
CPPPaP Nové Zámky
fotka
Mgr. Eva Lengyelová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nové Zámky
fotka
Mgr. Henrieta Mészárosová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nové Zámky
fotka
PhDr. Andrea Nagyová
Psychológ
CPPPaP Nové Zámky
fotka
Mgr. Andrea Pešlová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Nové Zámky
fotka
PhDr. Timea Valachová PhD.
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Nové Zámky
fotka
Mgr. Mária Varga
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Nové Zámky, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Žofia Turanová
Psychológ
CPPPaP Nové Zámky
fotka
Mgr. Szabolcs Lovász
Psychológ
CPPPaP Nové Zámky