CPPPaP Partizánske

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Veľká Okružná 1107/15, 95801 Partizánske
E-Mail: ppp_pe@stonline.sk, ppp_pe@mail.t-com.sk
Telefón: 038/7491922
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42150311
036115207
Základná škola Bošany, Školská 14 
038 / 5372014, 5372011 
Detail
036125636
Základná škola Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves 351 
038 / 5420277, 0902818671 
Detail
036125610
Základná škola Partizánske, Malinovského 1160/31 
387402255 
Detail
036125679
Základná škola Partizánske, Športovcov 372/21 
387409559 
Detail
036125601
Základná škola R.Jašíka Partizánske, Obuvnícka 432/23 
38 749 28 02 
Detail
036125661
Základná škola Radovana Kaufmana Partizánske, Nádražná 955 
038 / 7492457 
Detail
036125709
Základná škola Veľké Uherce, Veľké Uherce 145 
387486217 
Detail
34058915
Špeciálna základ. škola Partizánske, Gen. Svobodu 1273/73 
038/7492867 
Detail
034017011
Základná škola s MŠ Partizánske, Veľká Okružná 1089/19 
387492106 
Detail
036125644
Základná škola s MŠ Skačany, Skačany 539 
387488181 
Detail
036125695
Základná škola s MŠ Žabokreky nad Nitrou, Školská 219 
385421361 
Detail
036125687
ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13 
385423380 
Detail
710057520
Základná škola Brodzany, Brodzany 25 
038 / 7487211 
Detail
710057407
Základná škola Hradište, Hradište 277 
038 / 7489263, 0911323911 
Detail
710057423
Základná škola Kolačno, Kolačno 90 
038 / 7486321 
Detail
710057512
Základná škola Ostratice, Ostratice 188 
038 / 7688144, 0910149416 
Detail
710057652
Základná škola Veľký Klíž, Veľký Klíž 106 
038 / 5429249, 0907044188 
Detail
fotka
PhDr. Mária Bursová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Partizánske
fotka
Mgr. Ivana Kováčiková
Psychológ
CPPPaP Partizánske
fotka
Mgr. Marek Roštek
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Partizánske, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Svetlana Síthová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Partizánske
fotka
Mgr. Eva Sobotová
Psychológ
CPPPaP Partizánske
fotka
PaedDr. Zuzana Vaňová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Partizánske
fotka
Mgr. Andrea Krátka
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Partizánske