Súkromná základná škola Košice-Nad jazerom, Dneperská 1

Typ: Základná škola
Adresa: Dneperská 1, 04012 Košice - Nad jazerom
WWW:
E-Mail: szsdneperska@gmail.com
Telefón: 055/674 48 38
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice II. - IV.
IČO: 035560347
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Gičová
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Košice-Nad jazerom, Dneperská 1
fotka
Mgr. Emília Kušníriková
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Nad jazerom, Dneperská 1