CPPPaP Piešťany

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: F.E.Scherrera 40, 92101 Piešťany
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 42160278
036080357
Základná škola Chtelnica, Námestie 1. mája č. 3 
337794213 
Detail
036080331
Základná škola Piešťany, Brezová 19 
033 / 7623307 
Detail
035602651
Základná škola Piešťany, E. F. Scherrera 40 
337744049 
Detail
036080349
Základná škola Piešťany, Holubyho 15 
337626596 
Detail
037836617
Základná škola Piešťany, Mojmírova 98 
337735211 
Detail
036094196
Základná škola Piešťany, Vajanského 35 
337726092 
Detail
037838741
Základná škola Rakovice, Rakovice 15 
337796111 
Detail
018048137
Základná škola sv.Márie Goretti Piešťany, Štefánikova 119 
033 / 7621092 
Detail
036080322
Základná škola Veľké Kostoľany, Školská 5 
033/7781098, 0911 360321 
Detail
036094188
Základná škola Vrbové, Komenského 2 
337792470 
Detail
037836625
Základná škola Vrbové, Školská 4 
337718007 
Detail
710216637
Základná škola pri ZZ Zelený strom Piešťany, Winterova 19 
033 / 7742954, 0907200862 
Detail
035629959
Spojená škola Piešťany, Valova 40 
033 / 0907200862, 0907200862 
Detail
042399653
Spojená škola Vrbové, Nám.sv.Cyrila a Metoda 9 
033 / 7792324, 0917412316 
Detail
037836773
Základná škola s MŠ Banka, Bananská 46 
337722620 
Detail
037836790
Základná škola s MŠ Drahovce, Školská 907/2 
337783529 
Detail
037984756
Základná škola s MŠ Dubovany, Dubovany 177 
033 / 7796217 
Detail
037836781
Základná škola s MŠ Moravany nad Váhom, Na výhone 188 
337719187 
Detail
037836803
Základná škola s MŠ Sokolovce, Školská 19 
033/7737127, 033/7718212 
Detail
037838733
Základná škola Borovce, Borovce 171 
033 / 7796188 
Detail
fotka
Mgr. Mária Anyalaiová
Psychológ
CPPPaP Piešťany
fotka
Mgr. Jana Bugárová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Piešťany
fotka
Mgr. Eva Čujková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Piešťany, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Daniela Hanková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Piešťany
fotka
Mgr. Monika Lajchová
Psychológ
CPPPaP Piešťany
fotka
Mgr. Danková Patrícia
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Piešťany
fotka
PhDr. Viera Sakmárová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Piešťany