CPPPaP Poprad

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: J. Curie 3760/2, 058 01 Poprad
E-Mail: cpppappoprad@stonline.sk
Telefón: 052/ 776 49 44
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37880021
042082625
Súkromná základná škola Batizovce, Záhradná 277 
052 / 0903904785 
Detail
042235251
Súkromná základná škola Spišská Teplica, Školská 311 
052 / 7721942, 0918727735 
Detail
037876058
Základná škola Hranovnica, Sládkovičova 510 
052/ 788 88 63  
Detail
037873903
Základná škola Poprad, Francisciho 910/8 
052 / 7721454 
Detail
036158275
Základná škola Poprad, Letná 3453/34 
052 / 7743904 
Detail
037873890
Základná škola Poprad, Ulica mládeže 2350/7 
052 / 7730551, 7780267 
Detail
037873326
Základná škola Sečovská Polianka, Školská 558/1 
057/4497168 
Detail
037785681
Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422 
052 / 7785614  
Detail
017068975
Základná škola Svit, Komenského 2 
052/ 7756313, 0911 305 053 
Detail
036158267
Základná škola Svit, Mierová 134 
0903 021333, 052 /7755342 
Detail
037876040
Základná škola Štrba, Školská 168/3 
0911 695 015, 052/7791 109 
Detail
037876015
Základná škola Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 123 
052/4783635, 0911 866 923  
Detail
37942743
ZŠ Štefana Mnoheľa Poprad, Dlhé hony 3522/2 
052/7765233 
Detail
042084300
Súkromná základná škola Lučivná, Lučivná 290 
052 / 4314511, 0905389492 
Detail
042029163
Súkromná ZŠ pri Kúpele Lučivná a.s. Lučivná, Lučivná 290 
052 / 7754542 
Detail
17070333
Špec. základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 421 
052/7785877 
Detail
17070341
Špec. základná škola Svit, Mierová 166/171 
052 /77 56 388, 0911 839 019  
Detail
017070392
Základná škola s MŠ pri Nemocnici Poprad a.s. Poprad, Banícka 803/28 
052 / 7721982 
Detail
017070376
Základná škola s MŠ pri ZZ Vysoké Tatry, Dolný Smokovec 70 
052 / 4425094 
Detail
42090202
Spojená škola - ŠZŠ Poprad, Partizánska 2 
052/7729223 
Detail
fotka
Mária Csordásová
Psychológ
CPPPaP Poprad
fotka
Mgr. Barbora Fedorová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Poprad
fotka
PaedDr. Monika Hocková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Poprad
fotka
Mgr. Martina Kovalčíková
Psychológ
CPPPaP Poprad
fotka
PhDr. Alena Mizáková
Psychológ
CPPPaP Poprad
fotka
Mgr. Zuzana Piovarčiová
Psychológ
CPPPaP Poprad
fotka
Mgr. Zuzana Pitoňáková
Psychológ, Riaditeľ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Poprad, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Anna Škovránková - Závacká
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Poprad
fotka
Cecília Varšová
Psychológ
CPPPaP Poprad
fotka
PhDr. Milan Antáš
Člen expertného tímu, Špeciálny pedagóg
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť, CPPPaP Poprad