Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Masarykova 19/A

Typ: Základná škola
Adresa: Masarykova 19/A, 040 22 Košice - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: kancelaria@sukromnazsmasarykova.sk
Telefón: 0903/272450
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice I.
IČO: 35568003
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Saláteková
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Masarykova 19/A
fotka
Mgr. Slávka Saloňová
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Masarykova 19/A