Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Palackého 14

Typ: Základná škola
Adresa: Palackého 14, 040 01 Košice - Staré Mesto
WWW:
E-Mail: riaditelka@didacticus.sk 
Telefón: 0948/042543
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice I.
IČO: 42094721
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Peter Krivda
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Palackého 14
fotka
Ing. Andrea Petrová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Palackého 14