CPPPaP Považská Bystrica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Komenského 106/2, 01701 Považská Bystrica
E-Mail: ppp_pb@stonline.sk
Telefón: 042/4323748
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42150329
710059396
Základná škola Prečín, Prečín 106  
042/4397054 
Detail
036125822
Základná škola Dolná Mariková, Dolná Mariková 470 
042 / 4356173, 0908700364 
Detail
036125814
Základná škola Domaniža, Domaniža 103 
424394541 
Detail
031202365
Základná škola DTatarku Plevník-Drienové, Plevník - Drienové 284 
424382185 
Detail
035995971
Základná škola Papradno, Papradno 312 
424393361 
Detail
035995998
Základná škola Považská Bystrica, Nemocničná 987/2 
424261757 
Detail
036129852
Základná škola Považská Bystrica, Sídl. Rozkvet 2047 
424325333 
Detail
035995963
Základná škola Považská Bystrica, Sídl. SNP 1484 
042 / 4261286 
Detail
035995947
Základná škola Považská Bystrica, Sídl. Stred 44/1 
424323225 
Detail
031202349
Základná škola Považská Bystrica, Slov. partizánov 1133/53 
042 / 4261778 
Detail
035995955
Základná škola Považská Bystrica, Slovanská 1415/7 
042 / 4261647, 0915182907 
Detail
031202331
Základná škola Považská Bystrica, Školská 235/10 
424322788 
Detail
017054389
Základná škola sv. Augustína Považská Bystrica, Moyzesova 1 
042 / 4325866, 0902208246 
Detail
031202357
ZŠ Štefana Závodníka Pružina, Pružina 408 
424358745 
Detail
031116175
Spojená škola i.-ŠZŠ i. Považská Bystrica, Sídl. SNP 1653/152 
042 / 4261427, 0910955341 
Detail
710228481
Spojená škola i.-ZŠ pre žiakov s autizmom Považská Bystrica, Sídl. SNP 1653/152 
042 / 4261427, 0910955341 
Detail
035995980
Základná škola s MŠ Brvnište, Brvnište 388 
042 / 4393282 
Detail
042276632
Základná škola s MŠ Považská Bystrica, m.č. Považská Teplá 181 
042 / 4381192 
Detail
036131644
Základná škola s MŠ Sverepec, Sverepec 240 
042 / 4323304, 0915956372 
Detail
036129798
Základná škola s MŠ Udiča, Udiča 248 
424383181 
Detail
fotka
Mgr. Eva Baligová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Považská Bystrica
fotka
Mgr. Andrea Heljenková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Považská Bystrica
fotka
Mgr. Eva Jankechová
Psychológ
CPPPaP Považská Bystrica
fotka
Mgr. Jana Karasová
Psychológ
CPPPaP Považská Bystrica
fotka
Mgr. Anna Konrádová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Považská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Kristína Priedhorská
Riaditeľ, Psychológ
CPPPaP Považská Bystrica
fotka
PhDr. Katarína Strempeková
Psychológ
CPPPaP Považská Bystrica
fotka
Mgr. Katarína Tomanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Považská Bystrica
fotka
Mgr. Janetta Urbanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Považská Bystrica