Súkromná základná škola Košice-Západ, Ulica slobody 1

Typ: Základná škola
Adresa: Ulica slobody 1, 04011 Košice - Západ
WWW:
E-Mail: klotzmannova@szsslobodyke.sk
Telefón: 0903 610733
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Košice II. - IV.
IČO: 035554304
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Blažena Bandžáková
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Košice-Západ, Ulica slobody 1
fotka
Mgr. Natália Klotzmannová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Košice-Západ, Ulica slobody 1