CPPPaP Prešov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Levočská 7, 08001 Prešov
E-Mail: oppp@kryha.sk; kppppo@mail.t-com.sk
Telefón: 051 /7715526; 0915899455
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945076
17151635
Cirkevná zákl. škola sv. Gorazda Prešov Prešov - Solivar, Solivarská 1415/49 
0904/760307 
Detail
037795988
Cirkevná základná škola Radatice, Radatice 199 
051/748 35 01 
Detail
017151503
CZŠ sv. Michala Kendice, Kendice 424 
051/7797126 
Detail
42036976
Súkromná špeciálna základná škola Rokycany, Rokycany 40 
0917/683306, 0911/170176 
Detail
042030625
Súkromná základná škola Prešov, Solivarská 28 
051 / 7713263, 0918329695 
Detail
710062737
Základná škola Podhorany, Podhorany 109 
051/7941311 
Detail
037877054
Základná škola Červenica, Červenica 61 
051 /7790244 
Detail
037876848
Základná škola Drienov, Nám. kpt. Nálepku 12 
051/ 793 13 05, 0911 918948 
Detail
710255012
Základná škola Fintice, Grófske nádvorie 209/2 
051 / 7766329 
Detail
037877135
Základná škola Chmeľov, Chmeľov 161 
051/7799228 
Detail
710233523
Základná škola Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 21 
051 / 7761561, 0905829357 
Detail
037870530
Základná škola Ľubotice, Strážnická 26 
051 / 7764285 
Detail
042382378
Základná škola Medzany, Medzany 182 
051/4582770 
Detail
037873237
Základná škola Petrovany, Petrovany 274 
051/7797679 
Detail
037877186
Základná škola Prešov, Bajkalská 29 
051/771 15 85 
Detail
037873229
Základná škola Prešov, Bernolákova 21 
051 / 7703393 
Detail
036159042
Základná škola Prešov, Československej armády 2 
051 / 771 14 34 
Detail
036165620
Základná škola Prešov, Kúpeľná 2 
051/7596321 
Detail
037877160
Základná škola Prešov, Lesnícka 1 
051/7700215 
Detail
036165638
Základná škola Prešov, Májové námestie 1 
051/7701713 
Detail
fotka
PhDr. Lenka Bačová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Marta Borovska
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Klaudia Cehelská
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Alena Džulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Prešov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Ivana Feriančiková
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Terézia Gallová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Izolda Gladičová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Mária Hirková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Viera Hybenová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Martina Krempaská
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Miroslav Kresila
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Elena Kušnírová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Henrieta Kvotidianová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Ingrid Maxinčáková
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Janka Mikšová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Anna Mrúzová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Danka Okruhlanska
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Alena Skalková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prešov
fotka
Mgr. Eva Trojanovičová
Psychológ
CPPPaP Prešov
fotka
PhDr. Blažena Žabecká
Psychológ
CPPPaP Prešov