CPPPaP Prievidza

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: J. Červeňa 34, 97101 Prievidza
E-Mail: ppp_pd@stonline.sk
Telefón: 046/5199512
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42150299
710213050
PSŠ.F.Hanáka Piar.ZŠ Prievidza, A. Hlinku 44 
918496511 
Detail
42280885
Súkromná základná škola Prievidza, Ul.Ľ. Ondrejova 28 
0907/126203 
Detail
036126926
Základná škola Handlová, Mierové námestie 255/27 
465477111 
Detail
031201784
Základná škola Handlová, Morovnianska 1866/55 
046 / 5476498, 0908553169 
Detail
031201768
Základná škola Handlová, Školská 526/53 
465475397 
Detail
036126721
Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom, Školská 192/8 
465465350 
Detail
031201636
Základná škola Kanianka, SNP 587/4 
465400530 
Detail
036126756
Základná škola Lehota pod Vtáčnikom, Školská 766/2 
465468270 
Detail
036126772
Základná škola Nitrianske Rudno, Školská 492/15 
465455411 
Detail
036126799
Základná škola Nováky, Pribinova 123/9 
465460129 
Detail
031201741
Základná škola Oslany, Školská 56/9 
465492056 
Detail
036126942
Základná škola Prievidza, Energetikov 242/39 
465404109 
Detail
036126977
Základná škola Prievidza, Malonecpalská 206/37 
465488056 
Detail
036126802
Základná škola Prievidza, Mariánska 554/19 
465420741 
Detail
031201695
Základná škola Prievidza, P. Dobšinského 746/5 
465439647 
Detail
031201725
Základná škola Prievidza, P. J. Šafárika 3 
046 / 5439897, 0911190660 
Detail
036126985
Základná škola Prievidza, Rastislavova 416/4 
046 / 5424064, 0915714765 
Detail
036126969
Základná škola Prievidza, S. Chalupku 312/12 
046 / 5439840, 0907134093 
Detail
031201661
Základná škola Prievidza, S. Chalupku 313/14 
046 / 5439824, 0911943798 
Detail
031201733
Základná škola Valaská Belá, Valaská Belá 242 
465458000 
Detail
fotka
Mgr. Eva Bartová
Psychológ
CPPPaP Prievidza
fotka
Mgr. Jarmila Belková
Psychológ
CPPPaP Prievidza
fotka
PhDr. Marta Dudžíková
Psychológ
CPPPaP Prievidza
fotka
Karol Jarábek
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prievidza
fotka
PaedDr. Angela Kadašiová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prievidza
fotka
Mgr. Eva Kokindová
Psychológ
CPPPaP Prievidza
fotka
Mgr. Ivana Mikušová
Psychológ
CPPPaP Prievidza
fotka
PhDr. Jana Rohovská
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Prievidza
fotka
Mgr. Blanka Štrbová
Psychológ
CPPPaP Prievidza
fotka
PaedDr. Mária Trgiňová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prievidza
fotka
Mgr. Eva Antolová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Prievidza