Základná škola Kriváň, Kriváň č. 435

Typ: Základná škola
Adresa: Kriváň č. 435, 96204 Kriváň
WWW:
E-Mail: gablasova@gmail.com
Telefón: 045/5469446
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831305
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Obuchová
Výchovný poradca, Špeciálny pedagóg
Základná škola Kriváň, Kriváň č. 435, CPPPaP Detva
fotka
Mgr. Oľga Gabľasová
Riaditeľ
Základná škola Kriváň, Kriváň č. 435