Základná škola s MŠ Krivany, Krivany 1

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Krivany 1, 08271 Krivany
WWW:
E-Mail: skola@zskrivany.edu.sk
Telefón: 051/4572476, 0910 897 681
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037876996
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľubomír Bodnár
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Krivany, Krivany 1
fotka
Mgr. Mária Kromková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Krivany, Krivany 1