CPPPaP Púchov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Námestie slobody 1657/13, 02001 Púchov
E-Mail: ppp_pu@stonline.sk
Telefón: 042/4632849
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42150281
036129011
Cirkevná ZŠ sv. Margity Púchov, Námestie slobody 562/1 
042 / 4635267 
Detail
036125717
Základná škola Beluša, Slatinská 3 
424624691 
Detail
035995912
Základná škola Púchov, Gorazdova 1174/2 
424631339 
Detail
031202420
Základná škola Púchov, Mládežnícka 1434/16 
424632458 
Detail
710155040
Základná škola Streženice, Hlavná 83 
042/4675101 
Detail
031202462
ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne, Schreiberova 372 
424693547 
Detail
035995904
ZŠ J.A.Komenského Púchov, Komenského 50 
424711013 
Detail
34058991
Špeciálna základ. škola Púchov, Športovcov 1461/17 
042/4632815 
Detail
37922386
Základná škola s MŠ Dohňany, Dohňany 468 
042/4671164 
Detail
036129771
Základná škola s MŠ Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou 148 
424681949 
Detail
031202471
Základná škola s MŠ Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytou 44 
424680070 
Detail
036125784
Základná škola s MŠ Púchov, Slovanská 23 
424677749 
Detail
042276675
Základná škola s MŠ Visolaje, Visolaje 150 
042 / 4623073, 0910972706 
Detail
031202411
Základná škola s MŠ Záriečie, Záriečie 136 
424692113 
Detail
036125580
Základná škola s MŠ Zubák, Zubák 192 
424683033 
Detail
036125571
ZŠ s MŠ J.A.Komenského Lednica, Lednica 350 
905235683 
Detail
710059400
Základná škola Dolné Kočkovce, Školská 125 
042 / 4677458, 0910484762 
Detail
710059299
Základná škola Horovce, Horovce 79 
042 / 4698130, 0902740743 
Detail
710049072
Základná škola Lúky, Lúky 165 
042 / 4691627, 4691527 
Detail
fotka
Mgr. Gabriela Štefániková
Psychológ
CPPPaP Púchov
fotka
Mgr. Zuzana Francúzová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Púchov
fotka
Mgr. Martina Kozáková
Psychológ
CPPPaP Púchov
fotka
Mgr. Ivana Ridošková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Púchov, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Iveta Smahová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Púchov
fotka
PhDr. Andrea Kotlasová
Psychológ
CPPPaP Púchov