Základná škola Kružlov, Kružlov 94

Typ: Základná škola
Adresa: Kružlov 94, 08604 Kružlov
WWW:
E-Mail: zskruzlov@centrum.sk
Telefón: 054 4882571
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037782487
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Semanová
Výchovný poradca
Základná škola Kružlov, Kružlov 94
fotka
Mgr. Mária Lazorová
Riaditeľ
Základná škola Kružlov, Kružlov 94