Základná škola Kúty, Školská 694

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 694, 90801 Kúty
WWW:
E-Mail: zs.kuty@zoznam.sk
Telefón: 346597808
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 031827829
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslava Valachovičová
Výchovný poradca
Základná škola Kúty, Školská 694
fotka
PaedDr. Jana Mrázová
Riaditeľ
Základná škola Kúty, Školská 694