CPPPaP Rimavská Sobota

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Hviezdoslavova 441/10, 97901 Rimavská Sobota
E-Mail: sekretariat@ppprs.sk
Telefón: 047/ 562 35 43
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 37948890
37955942
Evanj. ZŠ Rimavská Sobota, Daxnerova 42 
0475631127, 0911 826 269 
Detail
037831739
Základná škola Bátka, Bátka 172 
047 / 5697155, 0905716491 
Detail
037828304
Základná škola Dr.V.C. Tisovec, Francisciho 803 
047/5493207 
Detail
037888650
Základná škola Hnúšťa, Klokočova 742 
047 / 5423650 
Detail
035991755
Základná škola Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 457 
047/5422255 
Detail
037888587
Základná škola Hodejov, Hodejov 130 
047 / 5683106 
Detail
037831763
Základná škola I. Ferenczyho s VJM Rimavská Sobota, L. Novomeského 2070 
047 / 5649216 
Detail
037888684
Základná škola Jesenské, Mieru 154 
047 / 5698101 
Detail
035991852
Základná škola M.T. Rimavská Sobota, Šrobárova 12 
047/ 56 24 432  
Detail
037828291
Základná škola P. K. Hostinského Rimavská Sobota, Družstevná 835 
047 / 5811694, 0905716498 
Detail
037828312
Základná škola P.D. Rimavská Sobota, P. Dobšinského 1744 
047/ 5634954 
Detail
037831721
Základná škola Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13 
047/5621668, 0905716494  
Detail
710170114
Základná škola s MŠ VJM Lenartovce, Abovce 165 
047/5594111 
Detail
037888625
Základná škola s VJM Jesenské, Nám. slobody 141 
047 / 5698425 
Detail
037831755
Základná škola V.M. Klenovec, 9. mája 718 
047 / 54 84 221, 0911 287 137  
Detail
035991861
Základná škola, Záhradná 31, Rimavská Seč 
047 / 5593227 
Detail
35985216
Špec.zákl.škola s VJM Rimavská Seč, Daxnerova 265 
047/5593192 
Detail
35985011
Špec.zákl.škola s VJM Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 24 
047 / 56 23 232 
Detail
35985275
Špec.základná škola Hnúšťa, Zápotockého 127 
0475422540 
Detail
35984899
Špec.základná škola Klenovec, Partizánska 909 
047/5484256, 0907 886697 
Detail
fotka
Mgr. Eleonóra Benčíková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Rimavská Sobota
fotka
Mgr. Jana Ciráková
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Rimavská Sobota, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Mária Hudcová
Riaditeľ, Psychológ
CPPPaP Rimavská Sobota
fotka
Mgr. Veronika Orlovská
Psychológ
CPPPaP Rimavská Sobota
fotka
Mgr. Katarína Talianová
Psychológ
CPPPaP Rimavská Sobota
fotka
PhDr Tatiana Hrablayová
Psychológ
CPPPaP Rimavská Sobota
fotka
Eva Füköová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Rimavská Sobota
fotka
Mgr. Mariola Jančiová
Psychológ
CPPPaP Rimavská Sobota