Cirkevná základná škola Letanovce, Školská 55

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 55, 05313 Letanovce
WWW:
E-Mail: letanovce1@gmail.com
Telefón: 053/4491223
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Spišská Nová Ves
IČO: 031942067
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Renáta Regecová
Výchovný poradca
Cirkevná základná škola Letanovce, Školská 55
fotka
Ing. Michal Švajka
Riaditeľ
Cirkevná základná škola Letanovce, Školská 55