Základná škola A. Kmeťa Levice, M. R. Štefánika 34

Typ: Základná škola
Adresa: M. R. Štefánika 34, 93401 Levice
WWW:
E-Mail: m_r_stefanika@zsmrsle.edu.sk
Telefón: 366/313041
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 037864386
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marcela Babincová
Výchovný poradca
Základná škola A. Kmeťa Levice, M. R. Štefánika 34
fotka
Mgr. Alica Meňhartová
Riaditeľ
Základná škola A. Kmeťa Levice, M. R. Štefánika 34