Základná škola Lipany, Hviezdoslavova 1

Typ: Základná škola
Adresa: Hviezdoslavova 1, 08271 Lipany
WWW:
E-Mail: zshviezdoslavova@gmail.com
Telefón: 051/45 72 102 , 0918 73 14 95
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037876813
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Anton Klenotič
Výchovný poradca
Základná škola Lipany, Hviezdoslavova 1
fotka
Mgr. Pavol Palenčár
Riaditeľ
Základná škola Lipany, Hviezdoslavova 1