Základná škola Lipany, Komenského 113

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 113, 08271 Lipany
WWW:
E-Mail: skola@zslipany.edu.sk
Telefón: 051/4572062, 051/ 4893356
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037947770
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marcel Polomský
Riaditeľ
Základná škola Lipany, Komenského 113
fotka
Mgr. Janka Hucková
Výchovný poradca
Základná škola Lipany, Komenského 113