Spojená škola - ŠZŠ Lipany, Tehelná 23

Typ: Spojená škola
Adresa: Tehelná 23, 08271 Lipany
WWW:
E-Mail: annalepakova@centrum.sk
Telefón:  051/4573549      
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 42089832
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Lucia Gabošová
Výchovný poradca
Spojená škola - ŠZŠ Lipany, Tehelná 23
fotka
PaedDr. Anna Lepáková
Riaditeľ
Spojená škola - ŠZŠ Lipany, Tehelná 23