CPPPaP Ružomberok

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: I. Houdeka 2351, 034 01 Ružomberok
E-Mail: cpppap@ppprk.sk
Telefón: 044/4342634
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Žilina
IČO: 37901796
37910493
Cirkevná ZŠ sv. Matúša Švošov, Švošov 71 
044/4391146 
Detail
37908987
Súkromná základná škola Ružomberok, Štiavnická cesta 80 
0918/707100 
Detail
037813501
Základná škola Andreja Hlinku Ružomberok - Černová, Černovských martýrov 29 
044/ 4322 416 
Detail
037813391
Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliače, Školská ulica 927/2 
044/ 4372 176 
Detail
710058675
Základná škola Liptovská Štiavnica, Hlavná 44/76 
044/ 4352 209 
Detail
037812823
Základná škola Lúčky, Slobody 521 
044/ 4392 259, 915 818 627 
Detail
037810839
Základná škola Ružomberok, Bystrická cesta 14 
044/ 4353 185, 918 782 42 
Detail
031934609
Základná škola Ružomberok, Dončova 4 
044 / 4320585, 4303732 
Detail
037813510
Základná škola Ružomberok, Klačno 4/2201 
044/ 4322 702 
Detail
031934617
Základná škola Ružomberok, Sládkovičova 10 
044/ 4304 030 
Detail
000614394
Základná škola Ružomberok, Zarevúca 18 
044/ 4329 134 
Detail
00614564
Základná škola sv. Vincenta Ružomberok, Námestie A. Hlinku 22 
044/ 4304 746 
Detail
710202083
Spojená škola-ZŠ pri ZZ Ľubochňa, Školská 150/9 
044 / 4391600 
Detail
710202075
Spojená škola-ZŠ s MŠ pri ZZ Ružomberok, Považská 2 
044 / 4325277 
Detail
710163959
Špeciálna ZŠ pri DC Ružomberok, J. Jančeka 32 
044 / 4324209 
Detail
710163940
Základná škola pri DC Ružomberok, J. Jančeka 32 
044/4324209 
Detail
710163967
Základná škola pri LVS Ľubochňa, Ľubochnianska dolina 610/6 
044 / 4391252 
Detail
37982541
Spojená škola Ružomberok, Malé Tatry 3 
044/4313400 
Detail
037813188
Základná škola s MŠ Komjatná, Školská 290 
907722849 
Detail
037813617
Základná škola s MŠ Likavka, Školská 480 
044/ 4322 092 
Detail
fotka
Mgr. Zuzana Gmitterová
Psychológ
CPPPaP Ružomberok
fotka
Mgr. Ľubomíra Haličková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Ružomberok
fotka
Mgr. Katarína Maďarová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Ružomberok
fotka
Mgr. Jozef Novák
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Ružomberok
fotka
Mgr. Michal Novák
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Ružomberok, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Darina Gálfyová
Psychológ
CPPPaP Ružomberok
fotka
PhDr. Jana Bachanová
Psychológ
CPPPaP Ružomberok