CPPPaP Sabinov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Ul. SNP 15, 08301 Sabinov
E-Mail: centrum@cpppapsb.sk
Telefón: 051/ 452 25 36
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945041
031942202
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, 9. mája 7 
051/4521 639, 0908/975 659 riad.  
Detail
042081602
Súkromná základná škola Sabinov, Námestie slobody 100 
051 / 0915949733 
Detail
036158119
Základná škola Jarovnice, Jarovnice 192 
051/459 4219 
Detail
037876813
Základná škola Lipany, Hviezdoslavova 1 
051/45 72 102 , 0918 73 14 95 
Detail
037947770
Základná škola Lipany, Komenského 113 
051/4572062, 051/ 4893356 
Detail
037876376
Základná škola Ľutina, Ľutina 4 
514/596234, 0917/476292 riad. 
Detail
036158089
Základná škola Sabinov, Komenského 13 
051/4521485 
Detail
036158143
Základná škola Sabinov, Ul. 17. novembra 31 
514/521840 
Detail
17070422
Špec. základná škola Jarovnice, Jarovnice 96 
051/459 42 84 
Detail
17070414
Špec. základná škola Ostrovany, Ostrovany 11 
051/4520302 
Detail
fotka
PhDr. Alena Kollárová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Darina Bánociová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Marián Terifaj
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Daniela Vrábľová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Slavomíra Zajacová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Júlia Rabatinová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov