CPPPaP Sabinov

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Ul. SNP 15, 08301 Sabinov
E-Mail: centrum@cpppapsb.sk
Telefón: 051/ 452 25 36
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945041
031942202
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, 9. mája 7 
051/4521 639, 0908/975 659 riad.  
Detail
042081602
Súkromná základná škola Sabinov, Námestie slobody 100 
051 / 0915949733 
Detail
036158119
Základná škola Jarovnice, Jarovnice 192 
051/459 4219 
Detail
037876813
Základná škola Lipany, Hviezdoslavova 1 
051/45 72 102 , 0918 73 14 95 
Detail
037947770
Základná škola Lipany, Komenského 113 
051/4572062, 051/ 4893356 
Detail
037876376
Základná škola Ľutina, Ľutina 4 
514/596234, 0917/476292 riad. 
Detail
036158089
Základná škola Sabinov, Komenského 13 
051/4521485 
Detail
036158143
Základná škola Sabinov, Ul. 17. novembra 31 
514/521840 
Detail
17070422
Špec. základná škola Jarovnice, Jarovnice 96 
051/459 42 84 
Detail
17070414
Špec. základná škola Ostrovany, Ostrovany 11 
051/4520302 
Detail
42089832
Spojená škola - ŠZŠ Lipany, Tehelná 23 
 051/4573549       
Detail
042344751
Spojená škola-Špeciálna základná škola Sabinov, SNP 15 
051 / 4523832 
Detail
17070431
Spojená základná škola Sabinov, SNP 15 
051/4893961, 0917375762 riad. 
Detail
042080185
Základná škola s MŠ - Osnovna škola z materskov školou Bajerovce, Bajerovce 112 
051 / 4597264 
Detail
037876864
Základná škola s MŠ Brezovica, Brezovica 60 
051/4591433 
Detail
710062419
Základná škola s MŠ Červená Voda, Červená Voda 30 
051 / 4521017, 0911225786 
Detail
037944657
Základná škola s MŠ Ďačov, Ďačov 110 
051 / 4572976, 0903423677 
Detail
037876317
Základná škola s MŠ Jarovnice, Jarovnice 464 
051 / 4893131, 7754672 
Detail
037944681
Základná škola s MŠ Kamenica, Kamenica 645 
051 / 4573123 
Detail
042238854
Základná škola s MŠ Krásna Lúka, Krásna Lúka 142 
051 / 4597821, 4597246 
Detail
fotka
PhDr. Alena Kollárová PhD.
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Darina Bánociová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Marián Terifaj
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Daniela Vrábľová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov
fotka
Mgr. Slavomíra Zajacová
Psychológ
CPPPaP Sabinov
fotka
Júlia Rabatinová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Sabinov