CPPPaP Senica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Robotnícka 62, 90501 Senica
E-Mail: pppsenica@centrum.sk
Telefón: 034/6512061
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 421603332
034028277
Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919 
034/6595240 
Detail
037837044
Základná škola Čáry, Školská 285 
346592427 
Detail
037837109
Základná škola Dojč, Dojč 137 
346536126 
Detail
037836994
Základná škola Jablonica, Školská 1 
346583613 
Detail
031827829
Základná škola Kúty, Školská 694 
346597808 
Detail
037837028
Základná škola Sekule, Sekule 119 
347770080 
Detail
034028200
Základná škola Senica, J. Mudrocha 1343/19 
346514294 
Detail
034028226
Základná škola Senica, Komenského 959 
346513582 
Detail
031827705
Základná škola Senica, Sadová 620 
346514380 
Detail
034028218
Základná škola Senica, V. P. Tótha 32 
948024818 
Detail
fotka
PhDr. Tatiana Poláková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Lucia Bulganová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Hana Bzdúšková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Matulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Senica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marieta Potočárová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
PaedDr. Anna Sekáčová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Trnková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Senica