CPPPaP Senica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Robotnícka 62, 90501 Senica
E-Mail: pppsenica@centrum.sk
Telefón: 034/6512061
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trnava
IČO: 421603332
710057172
Základná škola s MŠ Osuské, Výhony 11 
034 / 6587185 
Detail
037850768
Základná škola s MŠ Plavecký Peter, Plavecký Peter 89 
034 / 6539140 
Detail
042399769
Základná škola s MŠ Senica, J.Mudrocha 1343/19 
034 / 6514294 
Detail
037840657
Základná škola s MŠ Smolinské, Smolinské 407 
034 / 6592024 
Detail
037837001
Základná škola s MŠ Štefanov, Štefanov 329 
346537137 
Detail
710057075
Základná škola Častkov, Častkov 130 
034 / 6511317 
Detail
710057091
Základná škola Hlboké, Športová 259 
034 / 6576136 
Detail
710057130
Základná škola Koválov, Koválov 216 
034 / 6536422 
Detail
710057253
Základná škola Prietrž, Prietrž 138 
034 / 0918126957 
Detail
710057270
Základná škola Prievaly, Prievaly 187 
034 / 6599137 
Detail
710057342
Základná škola Smrdáky, Školská 33 
034/6575127 
Detail
710057318
Základná škola Šajdíkove Humence, Šajdíkove Humence 102 
034 / 6586187 
Detail
037840665
Základná škola Šaštín - Stráže, Hviezdoslavova 1462 
034 / 6592366 
Detail
fotka
PhDr. Tatiana Poláková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Lucia Bulganová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Hana Bzdúšková
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Matulová
Špeciálny pedagóg, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Senica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Marieta Potočárová
Psychológ
CPPPaP Senica
fotka
PaedDr. Anna Sekáčová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Senica
fotka
Mgr. Andrea Trnková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Senica