Základná škola s MŠ Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 3

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Lom nad Rimavicou 3, 97653 Lom nad Rimavicou
WWW:
E-Mail: p.vetrakova@centrum.sk
Telefón: 048 / 618 00 17, 0911 875 420
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Brezno
IČO: 037828525
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Poliačiková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 3
fotka
Ing. Petra Vetráková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 3