CZŠ sv. J. Bosca Lučenec, T. G. Masaryka 9

Typ: Základná škola
Adresa: T. G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec
WWW:
E-Mail: czslc@stonline.sk
Telefón: 047/4333787
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 037894323
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ján Čomaj
Výchovný poradca
CZŠ sv. J. Bosca Lučenec, T. G. Masaryka 9
fotka
Mgr. Gabriela Oravcová
Riaditeľ
CZŠ sv. J. Bosca Lučenec, T. G. Masaryka 9