CPPPaP Spišská Nová Ves

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
WWW:
E-Mail: ppp-snv@stonline.sk, vierasilonova@gmail.com
Telefón: 053/ 442 39 81
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Košice I.
IČO: 35570512
042109191
Cirk. spojená škola- ZŠ Spišské Vlachy, Komenského 6 
053/4495551 
Detail
031942067
Cirkevná základná škola Letanovce, Školská 55 
053/4491223 
Detail
035543906
Základná škola - Grundschule Gelnica, Hlavná 121 
053 / 4821300, 4799660 
Detail
035545984
Základná škola Bystrany, Bystrany 13 
053/429 7070 
Detail
035546476
Základná škola Jaklovce, Školská 297 
0911 224745 
Detail
035546573
Základná škola Kluknava, Kluknava 43 
053/ 447 35 92 , 0911 249 627  
Detail
035543957
Základná škola Krompachy, Zemanská 2 
053/447 29 28 
Detail
035546484
Základná škola Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad Hnilcom 497 
053 / 4896142 
Detail
035543426
Základná škola Rudňany, Zimné 96 
053/4499105 
Detail
035546034
Základná škola Slovinky, Slovinky 71 
0917/712282 
Detail
035541385
Základná škola Smižany, Komenského 3 
053/415 00 61 
Detail
17151961
Základná škola Smižany, Smreková 38 
053/4434225 
Detail
035543922
Základná škola Spišská Nová Ves, Hutnícka 16 
053 / 4182011, 4182012 
Detail
035546077
Základná škola Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11 
053/442 60 69 
Detail
035546085
Základná škola Spišská Nová Ves, Komenského 2 
0903/650143 
Detail
035546051
Základná škola Spišská Nová Ves, Levočská 11 
053 / 4299803 
Detail
035543914
Základná škola Spišská Nová Ves, Lipová 13 
053 / 4426241, 4462093 
Detail
035546042
Základná škola Spišská Nová Ves, Nad Medzou 1 
0915/934866 
Detail
035546069
Základná škola Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého 2 
0911/750073 
Detail
035543931
Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6 
053/4495454 
Detail
fotka
Mgr. Marta Birošová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Viktória HRITZOVÁ
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
PaedDr. Jana Javorská
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Tomáš Juríčkov
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Spišská Nová Ves, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Andrea KANDROVÁ
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Dana Katová
Psychológ
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Lucia Kočišová
Psychológ
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
PaedDr. Gabriela Kopilecová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Gabriela Leskovjanská
Psychológ
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
PhDr. Viera Šilonová
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Viera Vysokaiová
Psychológ
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Barbora Živčáková
Psychológ
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Tatiana Piskova
Psychológ
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Mgr. Soňa Lesňáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Spišská Nová Ves
fotka
Martina Sakmáryová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Spišská Nová Ves