Základná škola Ľutina, Ľutina 4

Typ: Základná škola
Adresa: Ľutina 4, 08257 Ľutina
WWW:
E-Mail: ztfladnd@stonlline.sk
Telefón: 514/596234, 0917/476292 riad.
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037876376
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
MVDr. Iveta Gurková
Výchovný poradca
Základná škola Ľutina, Ľutina 4
fotka
Mgr. Ján Sciranka
Riaditeľ
Základná škola Ľutina, Ľutina 4