Základná škola s MŠ Malatiná, Malatiná 70

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Malatiná 70, 02601 Malatiná
WWW:
E-Mail: pharmat@inmail.sk
Telefón: 907856295
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Dolný Kubín
IČO: 037813609
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zdenka Prílepková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Malatiná, Malatiná 70
fotka
Mgr. Peter Harmat
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Malatiná, Malatiná 70