Základná škola Malcov, Malcov 16

Typ: Základná škola
Adresa: Malcov 16, 08606 Malcov
WWW:
E-Mail: zsmalcov@stonline.sk
Telefón: 054/488 2123
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 037873954
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Štefánia Pillárová
Výchovný poradca
Základná škola Malcov, Malcov 16
fotka
Mgr. Viera Džundová
Riaditeľ
Základná škola Malcov, Malcov 16